The Best Gundam Website in Thailand - ThaiGundam.com

MODEL ZONE => Plamo Review / แกะกล่องลองต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: BOY ที่ พฤศจิกายน 13, 2019, 02:00:45 PM

หัวข้อ: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: BOY ที่ พฤศจิกายน 13, 2019, 02:00:45 PM


เป็นตัวที่มาพร้อมกันกับ RX-78 Gundam 1/100 ระหว่างรอพ่นสีรองพื้นGundam มาเปิดกล่องZakuดูกันดีกว่า

หน้ากล่องสวยสะดุดตาเช่นกัน
(https://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75233660_3092380910778029_4883083228040134656_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeEROMMLqfqP4bqcaNQ1htnQV0l7btgRr346axwPLC1_uVQgi9x9h_BO0mMiY_7sqhoeoqFsZyqwctJ-pf1L5NM8CCrADih9kElYuLgVIfSe9Q&_nc_oc=AQmeKuIublg_2AB9gYCs5Xnrj2n1O4xpsjIedSfybMFdqJ5Vk9bQ5lCcLLd9q2jYie0&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=cee0ed9205ae31f403f40fd5cbee8c1b&oe=5E458B80)

ต่อแล้วจะได้อย่างนี้นะ
(https://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/77104890_3092380930778027_7456531497550348288_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeFzvPiC-uwdomipu1FNZ5jFf4Y327Hodxq1LQj1Ph7CYQguXHNGjmBpWJjpQoM2xxOUzuIRHvpjBECYDnGdfRyH1x1tLqIIuWDVveLVtCdqWw&_nc_oc=AQmedeQUdU91LeFlM367AgHhQVL5viOZi81vO_H1KW-f-D606HOKLRpl8GbUBIDkxn0&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=21eddae48f2efc440ceae12c63fc88f4&oe=5E4F846D)

แล้วกระตุ้นต่อมอยากด้วยบรรดาพลพรรค
(https://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74661821_3092380984111355_1701384211216203776_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeGOWriUOSFeVOykzh43CWsl0eHjEa-RQcSYcGbYqF6Pk9zFG7HTQXFTRK2JKxsgjhKzh3MUecY7C7jCmvSceUVRwNRBvKgFBHGPHc2xMehgGg&_nc_oc=AQngQtji3HqbPkX89wnNjJTrIo_Ucgffsyd_G6b-vgBj6YjXJhnvCexEVufKkKeXOC0&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=44ee9cfeb81756474b7823678975f14b&oe=5E4630EC)

เปิดมาไม่ผิดหวัง ตัวนี้ไม่หลอก สีแผงตรง ประกอบแล้วใกล้เคียงไม่เขียวล้วน
(https://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75332761_3092381020778018_8892532883592314880_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeF6GuTgRSAwe-ZfKVNx_Jt4bQcFD0oIwZGYiksYiH8PmbhyGokbSnmEmHDaII8EKK2nch5Z7QBs8uXwmhXdy1B3SjfsuoBPf7stYjg3bmTBzw&_nc_oc=AQk_9dn8_fjw9KVi5VnuNtFJmlyru0Y_i_gH0stZURmZvwV5OfQPQY80oFUaOvMuYTg&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=721a53bb1d561fb40fe48f2cb6563b13&oe=5E5A45E9)

ใบต่อ เคยงงอยู่ ว่าทำไมในแผงจริงไม่ทำสีมาแบบในรูปละ (แล้วในที่สุด 10ปีให้หลังก็ทำจริงๆ แต่แยกชิ้นมาให้เลย แบบ MG HG ปัจจุบัน)
(https://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74611483_3092381084111345_2258754899040796672_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeFe2ewBGZbGWaxeSPhdgNgye1HNoSW4_zHiogs9KdVQi-Ii35DAfZHXo9GLdNlVSnjTeW3UlVOmyEcfjcLsG6-yD92zYH_KBliGKGrWu-_kjg&_nc_oc=AQlhhr4MUS867CIzQMVXsbgHWhGwhsLfSqFH3iDx7d7JPYg0rXYLpAP-FT0tR9DVdcI&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=c6ba239319e19890264f5ee23e256003&oe=5E5BFB54)

ใบต่อ ญี่ปุ่นล้วน ทำให้เราต้องระมัดระวัง ต่อผิดก็เยอะ สมัยนั้น
(https://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74310946_3092381110778009_1544999190633906176_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGvnlZcL9KgK21ErbIPXfTubycn8IQOZTiq1K1mAH0LYblSW1kkHLraNJYdyK8wFWM95izbjgpcnIHd0yix_YWCKS3n01Q4GchHosVKHYgA3g&_nc_oc=AQn9UIIjADgy96e1An9O96X7WFBUeUI1KiogTugzfkC0atD9tJ2GQfQoNmEA6DpLfVY&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=463b59ae4d36d43c2fadcc4943aaf7da&oe=5E517649)

ดูดี
(https://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75242014_3092381157444671_2124920140389679104_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeHqKs69vy2PKR6UQFHEhRmnpfJlYs0Ae7Pjt_CVy4hm3sNAUscmQzOuVVvPwUwblzwvv3Q_5OKjJMicidcFFlgLBiSlSsYuTT889wSX2UQLeA&_nc_oc=AQkXZbqbWJ_ebz0OluSji6lClH8YY5bDyxgbgW5LTYdXJpiBSVVPCBgw4u6MWhgddZg&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=536a59433d60a03b632b7cfa104a9b92&oe=5E58125D)

แผงเขียว1
(https://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75210785_3092381200778000_6418136992403423232_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeGz1l1P3WkRr2UT-Jemgdp4-hRrkv8sfAmIey8OfQzZmpz7p8UtK0AF0vF_VmlMKqdAcSeVHaMRMxj8soveqyYUlf_Y50vYGQ7QhnwBEbMlJQ&_nc_oc=AQkHxwtY7X2ZaBaTeumG0Exy89nx4ZG2_gJX3w7uyWPfy-GXnPEhZJrMuWWJCOENFiM&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=106d071419d44a547f2d5f60c5da59db&oe=5E50EDA0)

แผงเขียว2
(https://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75199749_3092381250777995_3888840582969163776_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeHb-o1po0YyMQNWIZhr8WwD5m7wv1mMvKM64ALDY4n10GBbbu-0wR_S2yUhafUvjEUQ95oi4fKbCgADKm5Ib-vCaSoYk_uBBcR0YTdiha6mZw&_nc_oc=AQmdUV-6GN3vwbfc-tW2_-h2DAk_3yocxCOyujsWGxaEz4e-N-NwgELwdleOzp2xsK0&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=57074605bd3face8e5566142ba117d3a&oe=5E4929F8)

แผงเขียวเข้ม
(https://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/76751774_3092381294111324_3176943079277985792_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeEgJ4LLdPHdLW2zzBUSdFcQaanjvdm1l1S_mMabijONioewwZ8dC1eKv5fuX2LMwvDfWypgt0MCCYRaXj8yDokmc4P71KPxtnDWfGtXZg6hEQ&_nc_oc=AQm-TE6_iXh5PQKTA4ZaHIprlxB57kqUdnF1EkWwHi3RlLazGAkxjzHZy2VRFY4dtRE&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=12ac4049f08d07f49fbd6bdd8c707a42&oe=5E4FEDF0)

แผงอาวุธ
(https://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75610735_3092381327444654_9095298405600591872_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeFubwpbEKGnsELrSSsLM_-qiBpnWCcv0EQybP01MRqW2S28NsQ8JnYB1t5D36p8a00T2h113KdBIQrsQD-nZLH24S11Tygk3S8P-pduH0wycg&_nc_oc=AQm7PG_22QO-aPAherCdPGMUgyZgUKycOu1zzdJZYeexPaPy1PoxN7DJYV6_O1f9Iug&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=9fe395d986a4f3ed0d222bea9fb7f90d&oe=5E4169BB)

หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: War-taker ที่ พฤศจิกายน 13, 2019, 06:41:17 PM
โมแยกสี 100% ตัวแรกของ Bandai ..... ยกเว้นลูกกะตา
หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: gon pumjorn ที่ พฤศจิกายน 13, 2019, 06:52:03 PM
 :iconwish: ดูดีกว่ากันดั้มเเฮะ ผมมี ชาร์เเซก ไม่รู้ไปวางไว้ไหนเเระ  :icondizzy: หน้ากล่องได้อารมณ์ มากมาย
หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: BOY ที่ พฤศจิกายน 13, 2019, 08:25:10 PM
โมแยกสี 100% ตัวแรกของ Bandai ..... ยกเว้นลูกกะตา

นั่นน่ะสิครับ  :iconlol:

:iconwish: ดูดีกว่ากันดั้มเเฮะ ผมมี ชาร์เเซก ไม่รู้ไปวางไว้ไหนเเระ  :icondizzy: หน้ากล่องได้อารมณ์ มากมาย

ประกอบเสร็จแล้วหรือยังครับ ผมมีค้างอยู่เหมือนกัน ทำชิ้นส่วนหายเซ็งอยู่
หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: gon pumjorn ที่ พฤศจิกายน 14, 2019, 10:14:34 AM
 
ยังไม่ได้ประกอบครับคุณบอย ดูน่าเอามาโมดิฟายนิดๆหน่อยๆพอ ผสมชิ้นส่วนก็ได้ เอา MG อีก 2เวอร์ มายำๆกัน   :iconvsign: คงออกมาสวยไม่เบา
หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: BOY ที่ พฤศจิกายน 14, 2019, 11:17:54 AM
งั้นต้องนี่เลย

https://youtu.be/mm4yxu8RqL0
หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: gon pumjorn ที่ พฤศจิกายน 14, 2019, 12:18:53 PM
 :iconwish: ทำออกมาสวยทีเดียวครับ ชอบสี ดีคาล ก็ทำให้ดูคลาสิค
หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: BOY ที่ พฤศจิกายน 14, 2019, 02:38:33 PM
เปลี่ยนแค่มือก็ดูดีแล้ว เหมือนเขาจะเปลี่ยนท่อเหล็กด้วยครับ เพิ่งเห็นว่ามีมือเรซิ่น สำหรับโมยุค80ขายด้วยดีจริงๆ
หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: BOY ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 04:12:35 PM
(https://scontent.fbkk2-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78213173_3128853530464100_8024169579573936128_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeGNiOo0zsyiK7_jk_06EcoTkCrxCp9J_gG2ZzlTVoqLIErsxzWlIxzFxGnUWFtc56E_VxDoy11yjXeATfuFPwPOOCSQmaB24ZosXURqnmoFFA&_nc_ohc=x2zeBZ6VSVEAQlUKcww64A2nSArLOsBRBuhYs5lZpEPG3FTLXk5qch66g&_nc_pt=1&_nc_ht=scontent.fbkk2-8.fna&oh=9c35acccbd6ff65612ecc4425600b2d9&oe=5E818844)

ถ่ายรูปคู่กับรุ่นน้อง
หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: gon pumjorn ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 05:51:03 PM
   :iconnasty: ขวามือดูคลาสสิคเลย  :iconcryjoy:
หัวข้อ: Re: [แกะกล่องลองแผง] MS-06 1/100 Non Grade
เริ่มหัวข้อโดย: BOY ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 07:04:33 PM
   :iconnasty: ขวามือดูคลาสสิคเลย  :iconcryjoy:

เห็นโดยบังเอิญ ใส่ถุงถือมากะว่าจะต่อพร้อมๆกัน ชอบเหมือนกัน